मुलींच्या जन्मानंतर 50000 मिळणार ,भाग्य उजळवणारी माझी कन्या भाग्यश्री योजना

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana 2023-24: माझी कन्या भाग्यश्री योजना

                    महाराष्ट्रात  मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्वल भविष्याकरिता आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भृणहत्या रोखणे,  मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2014 अन्वये “सुकन्या” योजना सुरु करण्यात आली आहे. सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक 01 जानेिारी, 2014 पासून जन्मणाऱ्या मुलींकरिता अनुज्ञेय होते.
तसेच केंद्र सरकारने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” ही योजना फेब्रुवारी 2014 पासून सुरु केलेली आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सदर योजनेसाठी भारतातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना लागू करण्यात आली आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरांगाबाद, वाशीम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना या दहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्यात मुलींचा जन्मदर 1000 मुलाांच्या मागे 894 इतकाच आहे.

             मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणे आणि मुलांइतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” या योजनेच्या धर्तीवरच मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांना शिक्षण देणे व बालविवाहास प्रतीबंध करण्यासाठी  सुकन्या योजना विलीन करुन व त्याबाबतचा उपरोक्त संदर्भाधिन  शासन निर्णय अधिक्रमित करून “माझी कन्या भाग्यश्री” ही नवीन योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार ही योजना संपूर्ण राज्यात सर्व गटातील दारिद्र्य रेषे खालील (BPL) कुटुंबात जन्मणाऱ्या तसेच दारिद्र्य रेषेच्यावरील (APL) पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी “सुकन्या” योजनेचे लाभ कायम ठेऊन त्या व्यतिरिक्त मुलीचा जन्म झाल्यापासून मुलगी अठरा वर्षे होईपर्यंत खाली दिल्याप्रमाणे अधिक फायदा देण्यासाठी या योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे.

सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2017 पासून लागू:

1 ऑगस्ट 2017 पासून महिला आणि बाल विकास, महाराष्ट्र शासनातर्फे सुधारित ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

या योजने अंतर्गत, शासन खालील प्रमाणे आर्थिक मदत देणार

या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

एक मुलगी: 18 वर्षे कालावधीसाठी रु. 50,000

दोन मुली: प्रत्येक मुलीचे नावे 25 हजार रुपये

7.5 लाख रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि फक्त कौटुंबिक नियोजन प्रमाणपत्र  दिल्यानंतर लाभ

देण्यात येतील

प्रत्येक 6 वर्षांनंतर कुटुंब जमा व्याज काढून घेऊ शकते

माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेअंतर्गत यापूर्वीच्या “सुकन्या’ योजनेचे फायदे कायम ठेऊन खालीलप्रमाणे अधिक फायदे देण्यात येतील.

योजनेची उद्दिष्टे

●लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे
●बालिकेचा जन्मदर वाढविणे
●मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे
●बालिकेचा समान दर्जासाठी व शैक्षणिक प्रोत्साहना करिता समाजात कायम सामुहिक चळवळ निर्माण करणे
●मुलींच्या शिक्षणाबाबत  प्रोत्साहन तथा खात्री देणे

सामाजिक  बदलाचे प्रमुख घटक म्हणून पंचायत राज संस्था,  शहरी स्थानिक समित्या व स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी  यांना प्रशिक्षण देणे या कामामध्ये स्थानिक समुदाय, महिला मंडळे, महिला बचत गट, व युवक मंडळ यांचा सहभाग घेणे.

महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2023 (माझी कन्या भाग्यश्री योजना)

– मुलींच्या शिक्षणात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1 ऑगष्ट 2017 सुधारित माझी भाग्यश्री कन्या योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत राज्यातील वडिलांची अथवा आईची नसबंदी करून घेतल्यास त्या मुलीच्या नावे 50,000 रुपये शासनाकडून बँक खात्यात जमा केले जातील. माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 अंतर्गत, दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर पालकांनी कुटुंब नियोजन दत्तकघेतले असल्यास, नसबंदीनंतर दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25,000 रुपये बँकेत जमा केले जातील.

MKBY 2023 चे उद्दिष्ट Get Quote महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2023 –

तुम्हाला माहिती आहेच की असे अनेक लोक आहेत जे मुलींना ओझे मानून मुलींची भ्रूणहत्या करतात व मुलींना जास्त अभ्यास करू देत नाहीत. या समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2023 या योजनेद्वारे मुलींचे प्रमाण सुधारणे, लिंग निर्धारण व स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या MKBY 2023 च्या माध्यमातून मुलींना शिक्षणाकडे प्रोत्साहन देणे व राज्यातील लोकांची नकारात्मक विचारसरणी बदलणे. या योजनेद्वारे मुलींचे भविष्य उज्ज्वल करणे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 महाराष्ट्र माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2023 अंतर्गत मुलीला व्याजाचे पैसे मिळणार नाहीत. पहिल्यांदा, मुलगी 6 वर्षांची झाल्यावर व दुसऱ्यांदा मुली 12 वर्षांची झाल्यावर व्याजाचे पैसे मिळतील. मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर तिला संपूर्ण रक्कम मिळण्यास पात्र असेल. महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 चा संपूर्ण लाभ घेण्यासाठी मुलगी किमान 10वी उत्तीर्ण व अविवाहित असावी. या योजनेअंतर्गत पात्र होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील पालकांना अर्ज करावा लागेल.                  या योजनेअंतर्गत मुलीच्या अथवा तिच्या आईच्या नावाने बँक खाते उघडले जाईल. या खात्यातच राज्य सरकारकडून मुलीच्या नावे बँक खात्यात वेळोवेळी निधी हस्तांतरित केला जाईल. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचे लाभ एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त 2 मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2022 अंतर्गत, लाभार्थी मुलगी व तिच्या आईच्या नावे नॅशनल बँकेत संयुक्त खाते उघडले जाऊ शकते व त्याअंतर्गत दोघांना 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा व 5000 रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट देखील दिला जाईल.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही योजना कशी राबवली जाते?

•या योजनेनुसार मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजनासाठी नसबंदी केले जाते. त्यामुळे 50 हजार रुपये सरकारकडून
देण्यात येणार आहे.

• 2 मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन केले तर. त्यामुळे सरकार या दोघांना प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये देणार आहे.

• माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2022 अंतर्गत राज्य सरकारने दिलेला निधी मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरता येईल. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक लोकांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी शासनाने कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून साडेसात लाख रुपये केली आहे.

• या योजनेंतर्गत मुलींच्या पालकांना एका मुलीच्या जन्माच्या 1 वर्षाच्या आत अथवा दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर 6 महिन्यांच्या आत नसबंदी करणे बंधनकारक असेल.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी पात्रता

1. अर्ज करणारे जोडपे महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.

2. मुलीला जन्म दिल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नसबंदी करून घेणारे कुटुंबच या योजनेसाठी पात्र असेल.

3. दुसऱ्या मुलीला जन्म दिल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत नसबंदी करून घेणारे कुटुंबच या योजनेसाठी पात्र असेल.

. जर जोडप्याला तिसरे अपत्य असेल तर अशा परिस्थितीत आधीच जन्मलेल्या दोन्ही मुलींनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

5. अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 750000 रुपयांपेक्षा कमी असावे.

6. माझी भाग्यश्री कन्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींनी 10 वी उत्तीर्ण, वय 18 वर्षे व अविवाहित असणे बंधनकारक आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्रासाठी कागदपत्रे

1. पासपोर्ट आकाराचा फोटो

2. मुलगी अथवा आईचे बँक पासबुक

3. मोबाईल नंबर

4. पत्त्याचा पुरावा

5. उत्पन्न प्रमाणपत्र

6. आधार कार्ड

7. नसबंदी प्रमाणपत्र

8. मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र

9. रेशन कार्ड (बीपीएल रेशन कार्ड)

माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 साठी अर्ज कसा करावा?

या MKBY 2023 अंतर्गत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या राज्यातील इच्छुक लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा अर्ज PDF डाउनलोड करावा लागेल. अर्ज डाउनलोड केल्यवर , तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. जसे की नाव, पत्ता, पालकांचे नाव, मुलीची जन्मतारीख, मोबाइल नंबर इ. सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुमची सर्व कागदपत्रे फॉर्मसोबत जोडा व तुमच्या जवळच्या महिला व बाल विकास कार्यालयात जमा करा. अशा प्रकारे तुमचा माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 साठी अर्ज पूर्ण झाला आहे.

भाग्यलक्ष्मी योजनेची परिपक्वता रक्कम किती आहे?

मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर, मुदत ठेवीचे परिपक्वता मूल्य (रु. 34751) तिला द्यायचे आहे. एकाच कुटुंबातील दुसरे अपत्य या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत झाल्यास, परिपक्वता रक्कम रु. 40,918 भरावे लागणार आहेत
मी माझ्या भाग्यलक्ष्मी योजनेची स्थिती कशी तपासू शकतो?

भाग्यलक्ष्मी योजनेची स्थिती ऑनलाइन तपासण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा: त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या (http://blakshmi.kar.nic.in:8080/First.jsp) ‘क्वेरी शोध’ ड्रॉप-डाउन मेनूवर नेव्हिगेट करा आणि ‘मल्टी’ वर क्लिक करा शोधा’. अर्जदाराचे नाव, जन्मतारीख आणि अर्ज आयडी यासह आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा.

हे ही वाचा:

5 लाख विमा आयुष्यमान भारत कार्डमुळे होतो तुम्हालाही होतो का हा फायदा?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Public Distribution System) पारदर्शक कशी बनवता येईल?

रब्बी पिकाला लागणारे हवामान आणि हंगामाबद्दल माहिती घेवूया

शेतीसाठी उत्तम आहे हा पर्याय-आवळा हे पिक लावा आणि लखपती व्हा !

100% बहुगुणी पीक सोयाबीन,शेतकऱ्यांना करतो मालामाल

Sharing Is Caring:

Leave a comment

MENU
DEMO
Sharing Is Caring: